*درخشنده*

نوشته های مبینایی💖

آرزو...:)

  • ۱۷:۴۶

آرزو هایت را میان ستارگان جست وجو کن...

آرزویت را برآورده میکند آن خدایی که

آسمانش را 

برای خنده تو میگریاند:)

  • ۱۴۵

غم و شادی:)(:

  • ۲۳:۲۱

اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم ناراحت نشود...

اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود

*چارلی چاپلین*

:)))

  • ۱۰۸
آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوه های مهتابست
امشب از خواب خوش گریزانم
که خیال تو خوشتر از خوابست
:)))
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan